JanIris

News

Užívatelia online: 1

Služby

 
 ÚČTOVNÍCTVO - DANE - MZDY

- jednoduché účtovníctvoÚčtovníctvo
- podvojné účtovníctvo
- mzdy a personalistika
- spracovanie a vyhotovenie daňových
  priznaní pre fyzické a právnické osoby


 
 PODNIKATEĽSKÉ PORADENSTVOPoradenstvo

- poradenstvo pre malých podnikateľov 
 ADMINISTRATÍVNE SLUŽBYAdministratívne služby

- spracovanie došlej pošty
- odosielanie e-mailov
- elektronické odosielanie výkazov, daňových
  priznaní, štatistických výkazov
- komunikácia s úradmi
... k účtovným službám podľa dohody
 

 
 NEÚRADNÉ PREKLADY Z/DO ANGLICKÉHO JAZYKA

Preklady- firemné materiály (cenníky, e-maily, faktúry,
  tlačivá, web stránky, marketingové materiály)
- súkromná korešpondencia a dokumenty
  (životopisy, motivačné listy, atď.)
- technické materiály (katalógové položky,
  návody, certifikáty, atď.)
- právne dokumenty (zmluvy, dohody, obchodné
  podmienky, atď.)
... v menšom rozsahu po dohode